Заголовок сайта

Право вибору

Харківська громадська організація
Центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей
м. Харків, вул. Киргизька, 10, тел.+38(067)418-32-09,
email pravovibora@ukr.net

семінар «Юридичні аспекти втілення інклюзивної освіти в Україні

Увага!

Чорнобильська історична майстерня разом ГО «ХЦРМІ «Право вибору»»  за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини
проводять для спеціалістів, керівників неурядових організацій та батьків дітей з інвалідністю  семінар
«Юридичні аспекти втілення інклюзивної освіти в Україні – міфи та реальність»

Програма семінару
Довідка МСЕК дитині з інвалідністю.
Процедура отримання.  Нормативні акти щодо процедури призначення виплат пенсій та  соціальної допомоги.
-     Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю.
Як отримати. Хто забезпечує її фінансування?Який характер вона має: обов’язковий чи  рекомендаційний.
-     Законодавча база інклюзивної освіти. Інклюзія  –  стратегія  міжнародного  законодавства.  Українське    освітнє  законодавство  та  нормативно-правові  акти  в  галузі  спеціальної  й інклюзивної освіти. Чи всі діти мають право на інклюзивну освіту.
-      Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти.
-      Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших  питань  щодо  навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітньої школи.

Ведуча семінару:
Яковець Ірина Станіславівна - доктор юридичних наук, адвокат,  учасник проекту «Правова допомога» у Харківському регіоні.
Працює на посаді провідного наукового співробітника Науково-дослідного інституту і імені академіка В. В. Сташиса  Національної Академії правових наук України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!

Чернобыльская историческая мастерская вместе ОО «ХЦРМИ« Право выбора »» при поддержке Министерства иностранных дел Германии проводят для специалистов, руководителей неправительственных организаций и родителей детей с инвалидностью семинар «Юридические аспекты реализации инклюзивного образования в Украине - мифы и реальность»

Программа семинара
- Справка МСЭК ребенку с инвалидностью.
Процедура получения. Нормативные акты по процедуре назначения выплат пенсий и социальной помощи.
- Индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью.
Как получить? Кто обеспечивает ее финансирование ? Какой характер она имеет: обязательный или рекомендательный характер?
- Законодательная база инклюзивного образования. Инклюзия - стратегия международного законодательства. Украинское образовательное законодательство и нормативно-правовые акты в области специального и инклюзивного образования. Все  ли дети имеют право на инклюзивное образование.
- Особенности внедрения инклюзивного обучения в Украине, ресурсные возможности специального образования.
- Рассмотрение и обсуждение отдельных распространенных вопросов по обучению детей с особыми потребностями в условиях общеобразовательной школы.

Ведущая семинара:
Яковец Ирина Станиславовна - доктор юридических наук, адвокат, участник проекта «Правовая помощь» в Харьковском регионе.
Работает в должности ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института и имени академика В. В. Сташиса Национальной Академии правовых наук Украины.